Retula-Seura Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Retula-Seura ry. 5.5.2021 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

järjestetään kevätkokous 12.6. ja kesäinen kokoontuminen sen yhteydessä järjestetään teatteri- tai konserttikäynti loppuvuodesta 

järjestetään pikkujoulu ja syyskokous loka-marraskuussa 

tuetaan uimahallikäyntejä kevät- ja syyskaudella 

kesällä pelataan lentopalloa Vihervän kentällä kaksi kertaa viikossa osallistutaan lentopalloiloitteluun heinä-elokuussa 

osallistutaan ulkoilutapahtuman järjestämiseen Jutikkalanvuorella ja laavulla  huolehditaan Retu-laavusta 

ylläpidetään latua, jos lumiolot sen sallivat 

huolehditaan viestinnästä. 

Tulo- ja menoarvio tilivuodelle 2021 

Tulot 

05Jäsenmaksut 110 x 12 eur 1 320 eur  

Järjestettävien tilaisuuksien tuotto 760 eur  

______________________________________________________________________ Yhteensä 2 080 eur 

Menot 

Tapahtumat ja tilaisuuksiin osallistumisen tukeminen 880 eur  

Kokous- ja talkookulut 200 eur 

Liikunnan tukeminen 600 eur  

Viestintä ja postitus 200 eur  

Muut menot 200 eur 

______________________________________________________________________ Yhteensä 2 080 eur