Retula-Seura Toimintakertomus 2020

Retula-Seura ry. 7.5.2021 

Toimintakertomus 2020 07

Helmikuun lopusta alkaen vuoden 2020 loppuun seuran toimintaan vaikuttivat poikkeukselliset olot  koronarajoitusten takia. 

Hallinto ja talous 

Hallituksessa vuonna 2020 olivat seuraavat henkilöt: Kari Retulainen puheenjohtajana, Pirjo Lauri la varapuheenjohtajana, Katri Erkamo sihteerinä ja Liisa Nummelin rahastonhoitajana sekä muina  hallituksen jäseninä Irma Haanpää, Terttu Häkkilä, Eero Kainulainen ja Mikko Tapola sekä vara henkilönä Antti Vuorinen. Hallitus kokoontui vuonna 2020 kaksi kertaa.   Lue loppuun

Toimintakertomus 2019

Hallinto
Hallituksessa vuonna 2019 olivat seuraavat henkilöt: Kari Retulainen puheenjohtajana, Pirjo Laurila varapuheenjohtajana, Katri Erkamo sihteerinä ja Liisa Nummelin rahastonhoitajana sekä muina hallituksen jäseninä Irma Haanpää, Terttu Häkkilä, Eero Kainulainen ja Matti Vuorinen. 

Hallitus kokoontui vuonna 2019 kolme kertaa.

Kevätkokous pidettiin 15.6.2019 kesäjuhlan yhteydessä Alikartanon navetan parvessa.
Puheenjohtajana toimi Kari Retulainen ja sihteerinä Katri Erkamo. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Tilinpäätös hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. – Kevätkokoukseen osallistui 50 henkeä.

Syyskokous pidettiin pikkujoulun yhteydessä 9.11.2019 Alvettulan seuratalossa. Puheenjohtajana toimi Matti Erkamo ja sihteerinä Katri Erkamo. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaisesti syyskokoukselle kuuluvat asiat. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan eli 12 eurossa.
Puheenjohtaja ja sihteeri valittiin uudelleen. Matti Vuorinen ei ollut enää ehdolla hallitukseen. Muut hallituksen jäsenet valittiin uudelleen ja Mikko Tapola valittiin uutena. Lisäksi kokous valitsi hallituksen varajäseneksi Antti Vuorisen.

Syyskokouksessa seuran toiminnantarkastajaksi valittiin
edelleen Matleena Haapala ja varatoiminnantarkastajaksi Hetta Tapola.  Syyskokoukseen osallistui 27 henkeä.

Jäsenistö
Vuoden 2019 lopussa seurassa oli 119 jäsentä. Jäsenrekisteristä poistettiin vuoden aikana viisi edesmennyttä seuran jäsentä sekä yksi eroa pyytänyt jäsen. Lisäksi jäsenrekisteristä poistettiin päivityksen jälkeen 13 jäsentä, jotka eivät ole maksaneet kolmeen vuoteen jäsenmaksua. Uusia jäseniä seura sai kaksi. Jäsenmaksun vuonna 2019 maksoi 98 jäsentä.

Toiminta

Lue loppuun

Retula-Seura ry – Toimintakertomus 2018

Hallinto

Kevätkokous pidettiin 16.6.2018 kesäjuhlan yhteydessä Vihervän pihassa. Puheenjohtajana toimi Martti Vartiainen ja sihteerinä Katri Erkamo. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Kevätkokoukseen osallistui 27 seuran jäsentä.

Syyskokous pidettiin pikkujoulun yhteydessä 3.11.2018 Alvettulan seuratalossa. Puheenjohtajana toimi Erkki Leinonen ja sihteerinä Katri Erkamo. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaisesti syyskokoukselle kuuluvat asiat. Puheenjohtaja, sihteeri ja muu hallitus valittiin uudelleen. Lisäksi kokous valitsi hallituksen varajäseneksi Mikko Tapolan. Syyskokoukseen osallistui 32 seuran jäsentä.

Hallituksessa vuonna 2018 olivat seuraavat henkilöt: Kari Retulainen puheenjohtajana, Pirjo Laurila varapuheenjohtajana, Katri Erkamo sihteerinä ja Liisa Nummelin-Pietilä rahastonhoitajana sekä muina hallituksen jäseninä Irma Haanpää, Terttu Häkkilä, Eero Kainulainen ja Matti Vuorinen. Hallitus kokoontui vuonna 2018 kolme kertaa. Lue loppuun

Retula-Seura ry:n säännöt

Retula-Seura ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Retula-Seura ry ja sen kotipaikka on Hattula.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Retula-Seura ry toimii Retulassa vakituisesti tai kausiluontoisesti asuvien sekä myös
Retulasta pois muuttaneiden yhteyskanavana. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja
kehittää kylän asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää
kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
– osallistua kylää koskevaan suunnitteluun, tehdä selvityksiä ja aloitteita sekä antaa
lausuntoja
– järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia, virkistäviä teatteri-/
konserttiretkiä ja erilaisia kuntoilumahdollisuuksia
– harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa
– järjestää kylän yhteisiä tilaisuuksia
– toimia yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa vaaditun luvan
– järjestää rahakeräyksiä ja arpajaisia
– järjestää myyjäisiä
– ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
– harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Lue loppuun

Retula-Seura ry:n Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Retula-Seura ry. 22.10.2018 Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

– teatteri- tai konserttikäynti tammi-helmikuussa

– pilkkikisat helmi-maaliskuussa Vilppaan rannassa

– laulua ja liikuntaa laavulla huhtikuussa

– tienvarren siivoustalkoot huhti-toukokuussa

– kevätkokous ja kesäjuhla 15.6.2019

– lentopalloiloittelu heinä-elokuussa

– kesäteatterissa käynti heinä-elokuussa

– pikkujoulu ja syyskokous loka-marraskuussa

– huolehditaan jäsentiedotteista ja verkkoviestinnästä

– järjestetään jatkoa Voimaa vanhuuteen -hankkeelle alkuvuodesta, mikäli saadaan rahoitusta

– uimahallikäynnit kevät- ja syyskaudella

– pihajumpat kesällä

– liikuntavuorot talvikaudella: viikoittainen kuntosali- ja lentopallovuoro Parolan lukiossa. Kesällä lentopalloa pelataan Vihervän kentällä kaksi kertaa viikossa.

– huolehditaan Retu-laavusta

– suunnitellaan kylälle latu ja yhdyslatu Siukolaan sekä ylläpidetään latuja, jos lumiolot sen sallivat

– selvitetään mahdollisuutta hankkia ulkoliikuntavälineitä ulkoilureitin varteen.

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2017

Hallinto

Vuosikokous pidettiin 10.6.2017 kesäjuhlan yhteydessä Vihervän pihassa. Puheenjohtajana toimi Martti Vartiainen ja sihteerinä Katri Erkamo. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. – Vuosikokoukseen osallistui 16 seuran jäsentä.

Syyskokous pidettiin pikkujoulun yhteydessä 11.11.2017 Alvettulan seuratalossa. Puheenjohtajana toimi Matti Erkamo ja sihteerinä Katri Erkamo. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaisesti syyskokoukselle kuuluvat asiat. Puheenjohtaja, sihteeri ja muu hallitus valittiin uudelleen. – Syyskokoukseen osallistui 28 seuran jäsentä.

Hallituksessa vuonna 2017 olivat seuraavat henkilöt: Kari Retulainen puheenjohtajana, Pirjo Laurila varapuheenjohtajana, Katri Erkamo sihteerinä ja Liisa Nummelin-Pietilä rahastonhoitajana sekä muina hallituksen jäseninä Irma Haanpää, Terttu Häkkilä, Eero Kainulainen ja Matti Vuorinen. – Hallitus kokoontui vuonna 2017 neljä kertaa, joista kerran sähköpostitse.

Syyskokouksessa seuran toiminnantarkastajaksi valittiin Matleena Haapala ja varatoiminnantarkastajaksi Hetta Tapola. Liikuntavastaavana aloitti Arja Kartano. – Vuoden 2017 lopussa seurassa oli 132 jäsentä, joista jäsenmaksun 12 euroa maksaneita oli 102. Lue loppuun

Retula-Seura

Kylässä toimii oma rekisteröity yhdistys Retula-Seura ry, jonka toiminnan tarkoitus on edistää kylätoimintaa ja yhteisöllisyyttä.

Toimintamuotoja ovat liikunta, kulttuuritapahtumiin osallistuminen ja perinteiset kesäjuhlat sekä tarvittaessa vaikkapa talkoot.

Seura tarjoaa jäsenilleen alennuksia kulttuuritapahtumiin, ilmaisen kuntosalivuoron kerran viikossa Parolassa, vuosittain etuisuuksia Hämeenlinnan ja Valkeakosken uimahalleihin. Lentopalloa pelataan kesäisin kylällä ja talviaikaan Parolassa.

Seura huolehtii myös ulkoilureiteistä ja on rakentanut talkoilla Jutikkalan vuorelle laavun reippailijoiden taukopaikaksi. Sitä käytetään myös kyläläisten kokoontumispakkana, koska kylällä ei ole enää muuta yhteistä tilaa.

Seuraa johtaa puheenjohtaja ja hallitus.

Vuonna 2018 puheenjohtajana jatkaa Kari Retulainen (p. 044 474 7841). Hallitukseen kuuluvat varapuheenjohtaja Pirjo Laurila, sihteeri Katri Erkamo (p. 050 552 5416), rahastonhoitaja Liisa Nummelin-Pietilä ja jäseninä Irma Haanpää, Terttu Häkkilä, Eero Kainulainen, Matti Vuorinen.

Heille voit lähettää viestiä osoitteeseen info@retula.com.

Retula-Seuraan voit liittyä jäseneksi maksamalla jäsenmaksun 12 euroa tilille FI52 5494 2620 0061 95 ja laittamalla jäsenen nimen, sähköpostiosoitteen tai vaihtoehtoisesti osoitteen viestikenttään.

Jäsenille lähetetään 2-3 kertaa vuodessa jäsentiedote sähköpostissa tai vaihtoehtoisesti perinteisessä postissa, jos sähköpostia ei ole käytössä.

 

Retula-Seura ylläpitää Retulaavua Jutikkalanvuorella

Retulalaisille on rakennettu oma laavu Jutikkalanvuorelle kyläläisten virkistys- ja kokoontumispaikaksi.
Nautitaan laavusta ja kauniista maisemista. Pidetään laavun alue siistinä!


Retulaavu on kiva paikka myös talvella!

Laavun historiaa:
Retulan kylällä ei ole ollut mitään yhteistä kokoontumispaikkaa sen jälkeen, kun Hattulan kunta myi entisen koulun yksityishenkilölle. Retula-Seura tarttui toimeen ja sai maanomistajilta keväällä 2009 luvan rakentaa Jutikkalanvuorelle laavun Alikartanon maalle vanhalle nuotiopaikalle, josta on komea näkymä kylän yli Vanajavedelle.

Lemmetyt antoivat hirret ja laavun rakensivat Rauli Pietilä ja Kari Retulainen. Hattulan silloinen kunnanjohtaja Martti Pura vihki laavun käyttöön lokakuussa 2009. Uutta laavua juhlistettiin pullakahvein ja makkaranpaistolla. Sen jälkeen laavulla on kokoonnuttu monesti vuosien mittaan. Onpa siellä järjestetty muutamana vuonna kylän kinkeritkin. – Vieraskirjan mukaan laavulla käyntejä on vuosittain parisataa.

Retula-Seura ry – Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016

Hallinto

Vuosikokous pidettiin 11.6.2016 kesäjuhlan yhteydessä Vihervän pihassa. Puheenjohtajana toimi Martti Vartiainen ja sihteerinä Katri Erkamo. Vuosikokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen valmistelemat uudet säännöt. Uusien sääntöjen mukaan seuralla on kaksi virallista kokousta – kevätkokous ja syyskokous – ja seuran hallitus voi katsoa jäsenen eronneen seurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena edeltävänä vuotena. Myös hallituksen esitys siitä, että säännöt otetaan heti käyttöön, hyväksyttiin. Lisäksi käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. – Vuosikokoukseen osallistui 44 seuran jäsentä.

Syyskokous pidettiin pikkujoulun yhteydessä 5.11.2016 Hauhontaustan Kivituvassa. Puheenjohtajana toimi Matti Erkamo ja sihteerinä Katri Erkamo. Kokouksessa käsiteltiin uusien sääntöjen mukaisesti syyskokoukselle kuuluvat asiat. Puheenjohtaja, sihteeri ja muu hallitus valittiin uudelleen. – Syyskokoukseen osallistui 11 seuran jäsentä.

Hallituksessa vuonna 2016 olivat seuraavat henkilöt: Kari Retulainen puheenjohtajana, Pirjo Laurila varapuheenjohtajana, Katri Erkamo sihteerinä ja Liisa Nummelin-Pietilä rahastonhoitajana sekä muina hallituksen jäseninä Irma Haanpää, Terttu Häkkilä, Eero Kainulainen ja Matti Vuorinen. – Hallitus kokoontui vuonna 2016 viisi kertaa.

Seuran toiminnantarkastaja oli Matleena Haapala ja varatoiminnantarkastaja Oili Vilpas. Syyskokouksessa heidät valittiin uudelleen seuraavalle tilikaudelle. – Vuoden 2016 lopussa seurassa oli 132 jäsentä, joista jäsenmaksun 12 euroa maksaneita oli 109.

Toiminta

Tapahtumat

– Jukka Puotila & 60 kutsumatonta vierasta -esitys 25.2. Vanaja-salissa, osallistujia 19. Seura kustansi osan pääsylipusta.
– Pilkkikisat järjestettiin perinteisesti Vilppaan rannassa lauantaina 12.3. Kisaan osallistui 14 pilkkijää. Kilpailijoille oli useita palkintoja ja kaikille tarjolla kahvia, kahvileipää ja makkaraa. Kaikkiaan väkeä oli 48 henkeä. Tapahtuman päätteeksi otettiin yhteiskuva, joka julkaistiin Hämeen Sanomissa 16.3.
– Nyyttäreille laavulle 17.4. kokoontui kuusi seuran jäsentä. Vähäinen osanotto johtunee erittäin huonosta ilmasta.
– Tienvarren siivoustalkoot järjestettiin 7.5. Talkoolaisia oli yli 20. Roskia oli edellisten vuosien tapaan melko vähän. Urakan jälkeen oli talkootarjoilu Retulaisten pihassa.
– Kesäjuhlaa vietettiin 11.6. Vihervän pihassa. Se oli samalla seuran 30-vuotisjuhla. Ohjelmassa oli mm. Erkki Leinosen kokoama seuran historiikki, Matti Koivulan kirjoittama näytelmä RetulaSeuran hallituksen kokouksesta ja musiikkiesityksiä. Pekka Laaksonen esitti useita lauluja, joiden joukossa oli hänen säveltämänsä ja sanoittamansa laulu Rakkaudesta Tyrväntöön. Lisäksi Katriina Koski esitteli Maisematarinoita-hanketta, jossa Retulan kylä on mukana. Juhlassa tarjottiin makkaraa ja kahvia kahvileipineen sekä boolia. Kesäjuhla Vihervän pihassa kokosi 65 henkeä.
– Teatteriesitykseen Elämä janottaa Hämeenlinnan kesäteatterissa 16.7. lipun lunasti 20 henkeä, joista 16 on seuran jäseniä. Jäsenelle lippu maksoi 20 euroa.
– Stone Gallery Lunnikiven kokoelmiin 28.8. tutustui 11 henkeä, joista jäseniä on 8.
– Lentopalloturnaus oli 13.8. Jokivarressa. Jokivarsi voitti mestaruuden, mutta kisa muista sijoista jäi sateen takia ratkaisematta.
– Pikkujoulu pidettiin 5.11. syyskokouksen jälkeen Hauhontaustan Kivituvassa. Illalliskorttiin (25 euroa) sisältyivät ruoka-, glögi- ja boolitarjoilut. Ohjelmassa oli visailuja, musiikkiesityksiä, yhteislaulua, karaokea ja arpajaiset sekä tanssia. Lahjat liittyivät kierrätysteemaan. – Pikkujoulussa oli 28 henkeä. Syyskokouksessa esitettiinkin hallitukselle harkittavaksi pikkujoulun aikaistamista alkavaksi esim. klo 15, jolloin osallistujia saattaisi tulla enemmän.

Muu toiminta ja liikunta
– Jäsentiedotteita hallitus lähetti neljä. Lisäksi tiedotettiin sähköpostiviesteillä.
– Retula-Seura jakoi Monaalan kylässä postilaatikkoihin Hattulan seurakunnan ohjelmalehtisiä.
– Sisäliikuntavuorot pyörivät viikoittain syksystä kevääseen. Parolan lukiolla oli keskiviikkoiltaisin kuntosalivuoro (osallistujia 7–11) ja lauantaisin lentopallovuoro (pelaajia 10–14).
– Ulkoliikuntana kesällä Retula-Seuran joukkue pelasi lentopalloa kaksi kertaa viikossa Vihervän kentällä.
– Seura tuki omatoimisia uimahallissa käyntejä Hämeenlinnan ja Valkeakosken uimahalleissa kustantamalla helmi-maaliskuussa neljä lippua jäsenelle sekä loppuvuodesta Valkeakosken uimahallissa kustantamalla viisi lippua. Jaksoilla kävijöitä oli viitisentoista henkilöä.
– Laavu on ollut ahkerassa käytössä edellisvuosien tapaan. Vieraskirjan mukaan kävijöitä oli n. 180