Retula-Seura Toimintakertomus 2020

Retula-Seura ry. 7.5.2021 

Toimintakertomus 2020 07

Helmikuun lopusta alkaen vuoden 2020 loppuun seuran toimintaan vaikuttivat poikkeukselliset olot  koronarajoitusten takia. 

Hallinto ja talous 

Hallituksessa vuonna 2020 olivat seuraavat henkilöt: Kari Retulainen puheenjohtajana, Pirjo Lauri la varapuheenjohtajana, Katri Erkamo sihteerinä ja Liisa Nummelin rahastonhoitajana sekä muina  hallituksen jäseninä Irma Haanpää, Terttu Häkkilä, Eero Kainulainen ja Mikko Tapola sekä vara henkilönä Antti Vuorinen. Hallitus kokoontui vuonna 2020 kaksi kertaa.  

Kevätkokous pidettiin 17.7.2020 ennen hautausmaakävelyä Tyrvännön kylätalossa. Puheenjohta jana toimi Martti Vartiainen ja sihteerinä Katri Erkamo. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen  määräämät asiat. Tilinpäätös hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. – Ke vätkokoukseen osallistui 19 henkeä. – Syyskokousta koronan takia lykättiin vuodelle 2021.  

Seuran taloudellinen tila on hyvä. 

Jäsenistö 

Vuoden 2020 lopussa seurassa oli 113 jäsentä. Jäsenrekisteristä poistettiin vuoden aikana neljä  edesmennyttä seuran jäsentä sekä yksi eroa pyytänyt jäsen. Lisäksi jäsenrekisteristä poistettiin  kaksi jäsentä, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua yli kolmeen vuoteen. Seura sai yhden uuden  jäsenen. Jäsenmaksun vuonna 2020 maksoi 70 jäsentä. 

Toiminta  

Tapahtumat 

Koronarajoituksista johtuen seura järjesti ainoastaan hautausmaakävelyn Tyrvännön hautaus maalle 17.7. Samalla tutustuttiin Tyrvännön kirkkoon. Oppaana toimi kotiseutuneuvos Erkki  Ulamo. Tilaisuuteen osallistui 30 henkeä. Hattulan seurakunta tarjosi helteisenä iltana virvok keita. 

Muu toiminta ja liikunta 

Jäsentiedotteita hallitus lähetti neljä. Lisäksi tiedotettiin sähköpostiviesteillä ja verkkosivuilla  sekä kylän ilmoitustauluilla. 

Retula-Seura jakoi Monaalan kylässä postilaatikkoihin Hattulan seurakunnan kausitiedotteet. 

Seura tuki omatoimisia uimahallissa käyntejä viisi sekä kevät- että syyskaudella.  

Eero Kainulainen ylläpiti Retulansaaressa 2,5 km:n peltolatua Hattulan kunnan latukoneella.  Retula-Seura tiedotti ladun olemassaolosta. Ladulla kävi hiihtämässä 17 eri ihmistä, monet  useasti.

Retulaavulla oli kävijöitä vieraskirjan mukaan kaikkiaan …. 

Puheenjohtaja ja sihteeri ovat allekirjoittaneet tämän toimintakertomuksen vuodelta 2020 sen  jälkeen, kun tämä oli lähetetty hallituksen jäsenille tarkistusta varten eikä kenelläkään ollut sii hen huomauttamista. 

Retulassa 9.5.2021 

Kari Retulainen Katri Erkamo 

Puheenjohtaja Sihteeri