Retula-Seura Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Retula-Seura ry. 15.11.2022 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

– järjestetään teatteri- tai konserttikäynti tammi-maaliskuussa 

– pidetään pilkkikisat helmi-maaliskuussa tai mato-ongintakisat kesällä – kokoonnutaan laulamaan ja liikkumaan laavulle huhtikuussa 

– siivotaan tienvarsi talkoilla huhti-toukokuussa 

– järjestetään kevätkokous ja kesäjuhla kesäkuussa 

– osallistutaan lentopalloiloitteluun heinä-elokuussa 

– järjestetään kesäteatterissa käynti heinä-elokuussa 

– järjestetään pikkujoulu ja syyskokous lokakuussa 

– tuetaan uimahallikäyntejä kevät- ja syyskaudella 

– järjestetään senioriliikuntaa kylällä  

– pelataan kesällä lentopalloa Vihervän kentällä kaksi kertaa viikossa – kesäaikana on kerran viikossa yhteislähtö kävelylenkille 

– huolehditaan Retu-laavusta 

– ylläpidetään latua, jos lumiolot sen sallivat 

– järjestetään polun avajaiset kevään korvalla ja opastetut retket polulla kesällä – huolehditaan viestinnästä jäsentiedottein ja sähköpostiviestein sekä pidetään  Retula.com-nettisivut ajan tasalla. 

Tulot 

Tulo- ja menoarvio tilivuodelle 2023 

Jäsenmaksut 100 x 12 eur 1 200 euroa 

Järjestettävien tilaisuuksien tuotto 1 000 euroa 

______________________________________________________________________ Yhteensä 2 200 euroa 

Menot 

Tapahtumat 800 euroa 

Kokous- ja talkookulut 300 euroa 

Liikunnan tukeminen 600 euroa  

Viestintä ja postitus 250 euroa 

Muut menot 250 euroa 

______________________________________________________________________ Yhteensä 2 200 euroa