Retula-Seuran jäsentiedote 22.2.2023

Hei Retula-Seuran jäsen 22.2.2023 

Tämänkin vuoden puolella seura kustantaa entiseen tapaan viisi käyntiä uimahallissa ja jär jestää perinteiset pilkkikisat, jos jäätilanne sen sallii. Maaliskuun lopussa on luvassa teatteri esitys hämeenlinnalaisessa Eräs Teatterissa, joka on monelle varmaan uusi tuttavuus. Ke vään edettyä vietetään polun avajaisia, mutta siitä tiedotetaan lähempänä. Kevätkokous ja  kesäjuhla järjestetään jälleen Vihervän pihassa. Kesäteatteriin on tarkoitus mennä Valkea koskelle sunnuntaina 6.8. Kesäajan toiminnasta kerrotaan enemmän seuraavassa jäsentiedotteessa ja seuran verkkosivuilla (www.retula.com). 

Pilkkikisat 18.3.2023 klo 9–13 Sirpa ja Matti Tapolan rannassa, Rantaniityntie 28. Ilmoittau tuminen on paikan päällä. Myös ei-jäsenet ovat tervetulleita! Aikuisille on osallistumismaksu:  jäseneltä se on 5 euroa ja ei-jäseneltä 10 euroa. Tarjolla makkaraa. – Lisätietoja Vuorisen  Antilta, puh. 040 8326 750. – Jää- ja säävaraus. 

Eräs Teatterin Kohtaaminen-esitys 31.3. klo 18.30 (os. Aulangontie 1 B, HML). Pääsylippu  20 euroa. Seura kustantaa väliaikatarjoilun. Ilmoittautumiset Pirjolle (pirjo@retulansaari.fi tai  puh. 050 573 5814) ja maksu seuran tilille FI52 5494 2620 0061 95. Jos maksat käteisellä,  sovi siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Toimi nopeasti, lippuja on rajoitetusti. – Lisätietoa osoitteesta www.erasteatteri.fi 

Tienvarren siivoustalkoot 29.4. Kokoontuminen klo 10 Retulansaarentien ja Retulantien ris teyksessä. Urakan jälkeen talkootarjoilu Retulaisten pihassa.  

Pihajumpat tiistaisin 11.4., 18.4., 25.4. ja 2.5. klo 10–10.30 Tertun pihassa,  Retulantie 360. – Säävaraus. Vähäinen sade ei haittaa. 

Kevätkokous ja kesäjuhla 17.6. klo 17 Vihervän pihassa. – Kokouskutsu ja lisätietoa seu raavassa jäsentiedotteessa. 

Seura kustantaa jäsentensä viisi uimahallikäyntiä kevätkaudella. Vlk:n uimahalliin men nessä ilmoita nimesi, joka kirjataan suoraan koneelle. Ilmoita, jos olet eläkeläinen, ja varaudu todistamaan se. Hml:n uimahallissa kävijä saa seuralta tukea 10 kerran sarjalipusta 50 %.  Kertalipuista tukikatto on 20 € niin eläkeläiselle kuin perusmaksun maksavallekin. Tertulle tu lee toimittaa lasku ja kuitit mieluimmin sähköpostilla (terttu.hakkila@)gmail.com) tai postitse  (Terttu Häkkilä, Retulantie 360, 13800 Katinala) tuen saamiseksi. 

Retula-Seuran jäsenmaksu on 12 euroa / jäsen ja se on henkilökohtainen. Maksathan  jäsenmaksun maaliskuun aikana pankkiin seuran tilille FI52 5494 2620 0061 95 tai kätei senä rahastonhoitaja Taru Vilppaalle. – Jos et enää halua kuulua Retula-Seuraan, ilmoitathan  siitä sihteerille (katri.erkamo@gmail.com tai puh. 050 5525 416), niin saisimme jäsenrekiste rin ajan tasalle. 

Syyskokouksessa Retula-Seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kari Retulainen ja sihtee riksi Katri Erkamo. Muu hallitus vaihtui hieman. Siihen kuuluvat Terttu Häkkilä (liikuntavas taava), Eero Kainulainen, Pirjo Laurila (varapuheenjohtaja), Markus Laxén (uusi), Päivi Salmi nen (uusi) ja Taru Vilpas (rahastonhoitaja). 

MUKAVAA TALVEN JATKOA! 

T. Retula-Seuran hallitus