Toimintakertomus 2019

Hallinto
Hallituksessa vuonna 2019 olivat seuraavat henkilöt: Kari Retulainen puheenjohtajana, Pirjo Laurila varapuheenjohtajana, Katri Erkamo sihteerinä ja Liisa Nummelin rahastonhoitajana sekä muina hallituksen jäseninä Irma Haanpää, Terttu Häkkilä, Eero Kainulainen ja Matti Vuorinen. 

Hallitus kokoontui vuonna 2019 kolme kertaa.

Kevätkokous pidettiin 15.6.2019 kesäjuhlan yhteydessä Alikartanon navetan parvessa.
Puheenjohtajana toimi Kari Retulainen ja sihteerinä Katri Erkamo. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Tilinpäätös hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. – Kevätkokoukseen osallistui 50 henkeä.

Syyskokous pidettiin pikkujoulun yhteydessä 9.11.2019 Alvettulan seuratalossa. Puheenjohtajana toimi Matti Erkamo ja sihteerinä Katri Erkamo. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaisesti syyskokoukselle kuuluvat asiat. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan eli 12 eurossa.
Puheenjohtaja ja sihteeri valittiin uudelleen. Matti Vuorinen ei ollut enää ehdolla hallitukseen. Muut hallituksen jäsenet valittiin uudelleen ja Mikko Tapola valittiin uutena. Lisäksi kokous valitsi hallituksen varajäseneksi Antti Vuorisen.

Syyskokouksessa seuran toiminnantarkastajaksi valittiin
edelleen Matleena Haapala ja varatoiminnantarkastajaksi Hetta Tapola.  Syyskokoukseen osallistui 27 henkeä.

Jäsenistö
Vuoden 2019 lopussa seurassa oli 119 jäsentä. Jäsenrekisteristä poistettiin vuoden aikana viisi edesmennyttä seuran jäsentä sekä yksi eroa pyytänyt jäsen. Lisäksi jäsenrekisteristä poistettiin päivityksen jälkeen 13 jäsentä, jotka eivät ole maksaneet kolmeen vuoteen jäsenmaksua. Uusia jäseniä seura sai kaksi. Jäsenmaksun vuonna 2019 maksoi 98 jäsentä.

Toiminta

Lue loppuun

Retula-Seura ry:n Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Retula-Seura ry. 22.10.2018 Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

– teatteri- tai konserttikäynti tammi-helmikuussa

– pilkkikisat helmi-maaliskuussa Vilppaan rannassa

– laulua ja liikuntaa laavulla huhtikuussa

– tienvarren siivoustalkoot huhti-toukokuussa

– kevätkokous ja kesäjuhla 15.6.2019

– lentopalloiloittelu heinä-elokuussa

– kesäteatterissa käynti heinä-elokuussa

– pikkujoulu ja syyskokous loka-marraskuussa

– huolehditaan jäsentiedotteista ja verkkoviestinnästä

– järjestetään jatkoa Voimaa vanhuuteen -hankkeelle alkuvuodesta, mikäli saadaan rahoitusta

– uimahallikäynnit kevät- ja syyskaudella

– pihajumpat kesällä

– liikuntavuorot talvikaudella: viikoittainen kuntosali- ja lentopallovuoro Parolan lukiossa. Kesällä lentopalloa pelataan Vihervän kentällä kaksi kertaa viikossa.

– huolehditaan Retu-laavusta

– suunnitellaan kylälle latu ja yhdyslatu Siukolaan sekä ylläpidetään latuja, jos lumiolot sen sallivat

– selvitetään mahdollisuutta hankkia ulkoliikuntavälineitä ulkoilureitin varteen.